Canisa von Bienenwald denumită mai departe compania, în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de rezervări on-line, fiind înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, compania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.
 
Compania se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului, etc., aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.
 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
 
dreptul la informare (art.12);
dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
dreptul de opoziţie (art.15);
dreptul de a fi supus unei decizii individuale (art.17);
dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
 
Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de companie în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
 
Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.
 
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând la urmatoarea adresa: Canisa von Bienenwald, str. Plevnei, nr. 176, 400394, Cluj-Napoca, Romania.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, compania le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:
 
pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc.);
înscrierea în programe de fidelizare;
transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
informaţii despre promoţii prin poştă şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele companiei sau ale firmelor partenere.
 
Compania poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale companiei şi ale site-ului curent; acţionarea în circumstante de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.
 
Atunci când compania este solicitată să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul curent implică:
 
furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.
 
Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul curent, prin formulare, în următoarele scopuri:
 
asigurarea serviciilor achiziţionate de dumneavoastră;
facturării serviciilor comandate de dumneavoastră;
efectuării plăţii on-line;
asigurării securităţii tranzacţiei / plăţii on-line / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraude;
înregistrării dumneavoastră ca membru în programe de fidelizare.
 
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigi/dispute privind fraudele, instituţiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Compania poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
 
realizării de rapoarte/analize;
realizării de informări în scopuri proprii;
publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de companie.
 
Vă mulţumim!
Echipa von Bienenwald